Новини

ОбС заседава по дневен ред от 39 точки

По 39 точки ще заседава днес Общинският съвет в Плевен. Към предварително одобрените на Председателски съвет  26 точки и 2 питания, председателят Мартин Митев добави точка за изменение на решение на съветниците, касаещи постоянните комисии, кметът добави нови 6. От комисията по здравеопазване и социални дейности също бяха добавени 4 точки, последната от които за локомат.
Общинският съвет заседава днес в зала „Гена Димитрова” и сред по-важните му точки са: предложение относно приемане на актуализация на План за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”, предложение относно приемане на Правила за отпускане на финансови средства от бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен, предложение относно приемане текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно у чилище в гр. Долна Митрополия, предложение относно управление на социалните услуги „Център за обществена подкрепа” и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане”, като Комплекс социални услуги за деца и семейства, предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година и други.