Новини

Двама плевенски есперантисти получиха престижни награди

Плевенските есперантисти отново доказаха, че са едни от най-активните и инициативни в страната. На проведения наскоро 71 конгрес на Българската есперантска асоциация в Бургас те взеха участие с осем делегати.

Маргарита Тонкова – председател на плевенското есперантско дружество „Eterna amikeco” /“Вечно приятелство“/ информира, че 150-те участници в националния форум са обсъдили проблемите и са начертали бъдещите задачи.

Един от големите проблеми в есперантското движение се оформя като намаляване на членската маса, тъй като няма млади, които да заменят възрастните есперантисти. Затова Мариана Евлогиева, която от ръководството на асоциацията отговаря за връзката с младите есперантисти оповести съществуването на няколко сайта, които помагат на желаещите да изучават езика и да се свържат с институциите, които работят за есперантската кауза.

На 71-я конгрес плевенското дружество беше единственото, което беше отличено с две награди – на Емилия Каньовска за активна есперантска дейност и за приноса й в утвърждаването на Българската есперантска асоциация в международен мащаб беше връчено най-високото звание в световното есперантско движение – хонора мембро и златен медал.

На Ивана Бекярска беше връчена специална грамота като най-малкия член на есперантско дружество в историята на българското есперантско движение. Тя членува в плевенското дружество, плаща членски внос, само на шест години е и вече е присъствала на три национални конгреса.

В новото петчленно ръководство на Българската есперантска асоциация влезе и Маргарита Тонкова – председател на плевенското дружество. Конгресът преизбра за председател единодушно досегашният – Борис Гаджанов.

Николай Стоев