Новини

Започна кампанията за плащане на местни данъци и такси

Кампанията по плащането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2023 година стартира от 11 януари, обявява Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен.

Задълженията си собствениците могат да платят изцяло, с 5% отстъпка от пълния размер в срок до 30 април или на две равни вноски без отстъпка  – до 30 юни и до 31 октомври.

Дължимите суми могат да се заплащат в брой, по банков път, на касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна или чрез Интернет. На всяко касово гише в Дирекцията работи ПОС терминал за разплащане с банкова карта.

От първия работен ден на 2023 година се извършват  плащания на  задължения за предходни периоди за всички видове данъци. Суми в брой се приемат на гишета от 2 до 5 в Салона за обслужване на клиенти на ул. „П. Р. Славейков“ № 21 от 8,30 ч. до 16,30 ч., без прекъсване.

Актуална информация за размера на задълженията, банковата сметка и кодовете за вид плащане клиентите могат да получат на сайта на Община Плевен – www.pleven.bg.