Реклама

ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

Адрес:  гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 23, ет.2, тел. 0879 911 030, 0879 911 303

email: radio_pleven@mail.bg,  radio_pleven2014@abv.bg,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Тарифа за реклама ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

 

 

 

Интернет-страницата на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

 

1. Интернет страница на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”:
а/Публикации на текст до 1 200 знака и до 3 снимки:
– еднократна 100.00 лв. без ДДС
– за една седмица на ден по 80.00 лв. без ДДС
– за две седмици на ден по 70.00 лв. без ДДС
– за един месец  на ден по 50.00 лв. без ДДС
б/ Банери за 1 месец
–  300/300 pх 200.00 лв. без ДДС
–  230/300 pх 150.00 лв. без ДДС
–  600/80 pх 120.00 лв. без ДДС
– 230/250 pх 100.00 лв. без ДДС

 

Изработка на банери

Рекламодателят трябва сам да изработи (за своя сметка) и да предостави рекламните елементи (банери) в готов вид и с добро качество не по-късно от 2 /два/ дни преди началото на наемния период за пробно публикуване.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Тарифа за реклама във вестник „ПЛЕВЕН”

 

І. Цена за карета:

Цветни страници:

първа до главата – до 40 кв. см. – 6.00 лв./кв.см. без ДДС

първа цветна страница – 4.00 лв./кв.см. без ДДС

последна цветна страница – 3.00 лв./кв.см. без ДДС

Въгрешна цветна страница – 2.50 лв./кв.см. без ДДС

 

Черно-бели страници: 

Вътрешни черно-бели страници 1.00 лв./кв.см. без ДДС

 

ІІ. Цена на платени публикации:

1 страница  – 500 лв. без ДДС;

1/2 черно- бяла страница – 250 лв. без ДДС;

1/ 4 черно- бяла страница – 125 лв. без ДДС;

 

ІІІ. Отстъпки за авансово плащане на услугите

1. Над 1 001 лв. – 5%

2. Над 2 001 лв. – 10%

3. Над 3 001 лв. – 15%

4. Над 10 001 лв. – 20%

5. Над 20 001 лв. – по договаряне

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––