Реклама

ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

Адрес:  гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 23, ет.2, тел. 0879 911 030, 0879 911 303

email: radio_pleven@mail.bg,  radio_pleven2014@abv.bg,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Тарифа за реклама ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

 

Тарифа за реклама във вестник „ПЛЕВЕН”

 

І. Цена за карета:

Цветни страници:

първа до главата – до 40 кв. см. – 6.00 лв./кв.см. без ДДС

първа цветна страница – 4.00 лв./кв.см. без ДДС

последна цветна страница – 3.00 лв./кв.см. без ДДС

Въгрешна цветна страница – 2.50 лв./кв.см. без ДДС

 

Черно-бели страници: 

Вътрешни черно-бели страници 1.00 лв./кв.см. без ДДС

 

ІІ. Цена на платени публикации:

1 страница  – 500 лв. без ДДС;

1/2 черно- бяла страница – 250 лв. без ДДС;

1/ 4 черно- бяла страница – 125 лв. без ДДС;

 

ІІІ. Отстъпки за авансово плащане на услугите

1. Над 1 001 лв. – 5%

2. Над 2 001 лв. – 10%

3. Над 3 001 лв. – 15%

4. Над 10 001 лв. – 20%

5. Над 20 001 лв. – по договаряне