Новини

Пътуващата изложба „В изгнание“ пристигна и в Плевен

По нетрадиционен начин беше открита изложбата „В изгнание” в залата на „Държавен архив” – Плевен. Пъстроцветно хорце на малчуганите от детска градина „Зорница” в Плевен доставиха истинско удоволствие на препълнената изложбена зала на архива.

А в началото на церемонията по връчването на грамотите децата станаха най-малките приятели на „Държавен архив” – Плевен за 2017 година.

За чичател на годината беше определен Юрий Мичев, който най-редовно е присъствал в залите на институцията и е ползвал архивни материали.

За дарители на 2017 година бяха определени семейство Татяна и Любомир Духлински. Те са предоставили семейния си архив, който съдържа различни архивни единици, свързани с културния живот на Плевен и с историята на града.

За приятел на „Държавен архив” – Плевен беше номинирана Здравка Балабанова – бивша служителка на институцията, която продължава да работи с архивни материали и да дарява читателите с интересни публикации.

В краткото си слово към присъстващите Румен Борисов – заместник-председател на Държавна агенция „Архиви” подчерта, че пътуващата изложба „Изгнание” цели да покаже снимки и документи, които са малко известни на хората в България, особено на моментите, свързани с емигантите в чужбина, на контактите на  Симеон Сакскобурготски с известни личности. В поредица от важни документи е подчертан стремежът на Н.В. цар Симеон ІІ да обедини българската емиграция с одобряване на създаването на Временно българско представителство на 7 януари 1958 г. и на съвещателния орган „Съвет на стоте“. Особено място е отделено на благотворителната му дейност сред българската емиграция и на създадения специален Фонд за подпомагане на българските емигранти. Многобройни са благодарствените писма от наши съотечественици, на които е изпратена материална помощ.

Проследени са част от връзките му с някои българските емигрантски политически и културни организации. Интерес представлява кореспонденцията му с владетелски фамилии, с български интелектуалци в изгнание, с хора на изкуството, музикални дейци, с българското духовенство, с медии и др. Изложбата завършва с посещението на Н.В. цар Симеон ІІ в България през 1996 г. Използвани са основно документи, дарени лично от цар Симеон ІІ на Държавна агенция „Архиви“ през 2009 г.

Изложбата е съвместна с Фонда за опазване на историческото наследство „Цар Борис и Царица Йоанна“. Тя ще остане в изложбената зала на „Държавен архив” – Плевен до края на юни.

Николай Стоев