Новини

Плевенска филхармония внесе годишен финансов отчет в Общинския съвет за предоставените общински средства

В изпълнение на разпоредбите от договора за съвместно финансиране на Плевенска филхармония от Община Плевен през 2018 г., от културния институт внесоха в Общински съвет – Плевен, годишен финансов отчет за предоставените през периода общински финансови средства.

За периода до 31.12.2018 г. за работни заплати и осигурителни вноски на 28 щатни бройки Плевенска филхармония е изплатила средства в размер на 413 039 лв., се посочва в отчета, подписан от главния счетоводител и директора на културния институт. В него се казва още, че от данните е видно, че преведените общински средства са недостатъчни за изплащане на заплатите и осигуровките на тези щатни бройки, като този недостиг през 2018 г. е бил в размер на 148 038 лв., което се дължи на увеличените работни заплати на служителите през годината. Недостигът е изплатен от бюджета на Плевенска филхармония. Освен този недостиг, от бюджета на Филхармонията през 2018 година са изплатени и средства за издръжка на 28 щатни бройки, което включва разходи за СБКО и командировъчни. Отчетът ще бъде предоставен на вниманието на съветниците този месец в ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност”.