Новини

Нов управител или ликвидация са вариантите за Денталния център

Нов конкурс за управител или ликвидация на дружеството са двата възможни варианта за решаване съдбата на „Дентален център – I – Плевен” ЕООД.  Преди да бъде внесено предложение за обсъждане в Общинския съвет, ще се поиска становището на компетентните институции в сферата и на ПК „Здравеопазване и социална политика” в местния парламент.

В момента дружеството няма управител, след като общинските съветници на заседанието на 30 март 2019 г. освободиха д-р Валентин Радев и  гласуваха временно длъжността да изпълнява главният счетоводител  Енчо Христов. Той обаче е  депозирал писмо, с което заявява, че не желае да ръководи „Дентален център – I – Плевен” ЕООД. Липсата на управител затруднява дейностите, тъй като се трупат загуби, сметките временно се поемат от ОП „Жилфонд”, а стоматолозите имат проблем в договорните си отношения с РЗОК.

Предстои да се реши дали ще се търси нов управител на дружеството, или ще се премине към процедура по неговата ликвидация. Ако „Дентален център – I – Плевен” ЕООД  бъде закрит, зъболекарите ще могат да продължат дейността си в същите помещения, като след проведен търг сключат договор за наем с ОП „Жилфонд”.