Новини

Провеждане на състезания по дуатлон налагат промяна в движението на 10 юни

Във връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и осигуряване на нормалното провеждане на състезанията по дуатлон  на 10.06.2018 г., кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за въвеждане на някои ограничения в движението на моторни превозни сдредства на територията на Плевен:

 

  1. Временно да се ограничи движението на МПС на 10.06.2018 г. от 09.30 ч. до 16.00 ч. по общински път Плевен – Тученица в участъка от бензиностанция „Петрол” до парк – хотел „Кайлъка”.
  2. Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР и МПС, обслужващи участниците и организаторите на дуатлона.
  3. 3. В забранения участък частично да се пропускат МПС, съобразено с участниците и стартовете на различните дисциплини.

Настоящата заповед да бъде публично оповестена, като се обяви на интернет страницата на Община Плевен – www.pleven.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и местните медии.

Заповедта да се сведе до знанието на Секретаря на Община Плевен, Директора на ОД на МВР – Плевен, Директора на Окръжен затвор – Плевен, Началник отдел „ВО и протокол” и Началник отдел „ОР и С” при Община Плевен за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков – Зам. – кмет по “Обществен ред и сигурност” при Община Плевен.