Новини

ОбС – Плевен със заседание на 30 април

В изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб и предприетите противоепидемични мерки на територията на цялата страна заради  COVID-19, следващото заседание на Общински съвет – Плевен ще се проведе на 30 април, съгласно правилника за работа на местния парламент. Съобщението направи председателят на Общинския съвет  Мартин Митев.

„Общински съвет – Плевен, проведе две важни заседания миналата седмица, и то при извънредно сложна ситуация. Заседавахме в този извънреден ред, защото обстоятелствата в общината го налагаха. Спазихме, разбира се, всички разписани противоепидемични мерки. В рамките на тези две сесии успяхме да прегласуване важни решения от заседанията на 27 и 28 февруари. Най-сетне Община Плевен има и приет бюджет за 2020 година, което беше изключително важно. С оглед на всичко това и с цел опазване здравето на всеки, тази седмица събиране на Общински съвет – Плевен, не се налага. Казвам това, защото редът за заседания, разписан в правилника ни за работа, е провеждането на такива всеки последен четвъртък на месеца. Такова събиране в случая не се налага“, обясни Мартин Митев. И допълни: „Ако нещо не наложи спешно, извънредно свикване на Общинския съвет, следващото заседание трябва да бъде редовната ни сесия на 30 април.“

Отдел “Местно самоуправление” работи с регламентираното си работно време, при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.