Новини

Силно присъствие на ДКТ „Иван Радоев“ в новата книга на Татяна Любенова

„Хроника на духа“ се нарича най-новата книга на плевенската журналистка и писателка Татяна Любенова. Авторката представя сборник от статии за културните институти през последните двадесет години. Значимо място в него заема разделът за плевенския театър, като един от най-големите културни институти в града. Събитията са хронологично подредени, което значително ще улеснява читателите. Публикувани са конкретни статии за актьори, режисьори, спектакли и значими събития, случили се през този период. Акцент в материалите представлява отбелязването на 90-годишнината от създаването на театъра, едно значимо събитие в културния календар на Плевен. Отделено е място и за изявите и представленията на плевенската трупа в страната и чужбина, както и контактите с театрите от побратимените на Плевен градове.

Книгата „Хроника на духа“ ще бъде официално представена на 7 ноември от 18 часа в арт зала на регионална библиотека „Христо Смирненски“.

Валя Козовска