Новини

Антония Караиванова е новият директор на ХГ „Илия Бешков”

Антония Караиванова, досегашен главен уредник и изпълняваща длъжността Директор на ХГ „Илия Бешков” от 01.11.2018 год., спечели конкурса за директор на галерията. Конкурсът беше обявен, след като досегашният ръководител на културната институция Мирослав Минчев подаде молба да бъде освободен поради други професионални планове.

Караиванова беше единствен кандидат за мястото. При втория кръг – защита на концепция за развитието на галерията за следващите 5 години, комисията оцени с 372 точки от максимални 405 кандидата. Председател на комисията, назначена със Заповед на кмета, бе Стефка Григорова , началник-отдел „Култура” в Община Плевен, а членове – експерти от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” в Министерство на културата, директорите на РИМ и РВИМ – Плевен, Евгени Недев, директор на РХГ „Христо Цокев” – Габрово, Анастас Попдимитров, председател на БАРОК, и др. В протокола от събеседването е записано, че кандидатът Антония Караиванова надвишава изискуемите 60 % от максималните точки, с което удовлетворява изискванията за заемане на длъжността. Комисията предлага на кмета на Община Плевен за директор на ХГ „Илия Бешков” да бъде назначена Антония Караиванова.