Новини

На първо заседание се събра новосъздадената комисия по безопасност на движението

На свое първо заседание се събра новосъздадената със Заповед на кмета на Община Плевен комисия по безопасност на движението. Заповедта произтича от решение на Министерски съвет от 17.01.2019 год. Председател на комисията е заместник-кметът по обществен ред и сигурност Тодор Еленков, заместник-председател е главният инженер Владислав Иванов, освен експерти от местната администрация са включени такива от Областно пътно управление – Плевен, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, общински съветници – председатели на няколко от постоянните комисии, както и директорът на ОП „Център за градска мобилност” Иваница Бояджиева.

Комисията има задача да координира и контролира действията на институциите по проблемите с безопасността на движението на територията на община Плевен, ще изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността и ще предлага и предприема мерки за подобряването й.

На първи етап от дейността комисията трябва да изготви правилник за дейността си. В срок до 30.07.2019 год. ще трябва да състави и програма за повишаване безопасността на движение по пътищата на територията на община Плевен за периода 2019 – 2020 год.