Новини

Ученици от Езикова гимназия – Плевен създадоха европейски училищен екокод в Палестрина, Италия

Екип от двама учители и трима ученици от Езикова гимназия – Плевен участваха в мобилност по проект на тема „Доброволчество, ангажираност, отговорност, обмен на добри практики” по програма Еразъм+ в гр. Палестрина, Италия. Цветан Кръстев и Георги Буковски от XIе клас и Андрей Петков от XIIд клас  представиха великолепно на френски език и на английски език подготвените за тази среща продукти, които имаха научна насоченост при провеждане на лабораторни изследвания и проучване на  факти от миналото, сравнителен анализ на настоящето и прогноза за времето и екологичните промени в бъдеще.

36 ученици и 16 учители от пет европейски държави: Румъния, Полша, Гърция, България и Италия от 25 до 29 март 2019 г. разискваха въпроси, свързани с „еко проекцията на времето до 2117 г.”  За целта беше проведено наблюдение върху изменението във флората и фауната на река Тибър, протичаща близо до столицата на Италия, както и състоянието на крайбрежието на Остийско море, вследствие на застрояване. Групата посети и Висшия институт за опазване на околната среда – ИСПРА в Рим, където наблюдава начините и методите на изследване в научни лаборатории, в които се анализират водите на морето и обитателите на морското дъно.

Част от мобилността по проекта беше и посещението на Вила д’Есте – архитектурно-парков комплекс, включващ дворец и огромен ландшафтен парк с множество фонтани. През 2001 г. е обявена за част от световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО, а през 2007 г. паркът на вилата е обявен за „Най-красивият парк на Европа“. Беше проведена и обиколка на фонтаните и акведуктите в Рим, пешеходна обиколка за посещение на великите исторически произведения на изкуството, свързани с експлоатацията на водата през римско време и в следващите епохи, сравнение на микрофлората и фауната на Колизеума, промените между древния Рим и модерното от гледна точка на околната среда.По мнение на ръководителите на групата –  Грета Димова – координатор на проекта и  Таня Илиева – автор на проекта, най-ценното постижение на тази мобилност е създадения от всички екипи „Европейски училищен екокод”, който ще бъде разпространен сред други училища в други страни, не само в държавите-партньори по проекта.