Новини

23 млн. лв. от данъци и такси събра Общината през 2017 година

Успешна финансова 2017 година, отчете Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ на Община Плевен. Почти 23 млн. лв. са събраните вземания за миналата година, уточни директорът Маргарита Бахнева. С най-голямо изпълнение – 106 процента, е данъкът върху превозните средства, което се отдава на влязлото в сила изискване автомобилът да е с платен данък, за да премине годишен технически преглед. С почти същото изпълнение е и данъкът върху недвижимите имоти. Постъпленията от него възлизат на почти 8,5 млн. лв. или 105 процента от годишния план. Също с много добро изпълнение е и таксата върху битовите отпадъци. От нея са събрани 6,7 млн. лв. или 98 % от заложения план. 77 % е изпълението на данъка върху придобито имущество по дарение и възмезден начин. Постъпленията от този данък се влияят от сделките, извършени на територията на общината, той не се събира принудително, а планирането се извършва на база приходи от предходна година.

Надяваме се 2018 година да е също толкова успешна по отношения събираемостта на местните данъци и такси, изрази надежда Маргарита Бахнева. Тя определи като успешна и работата на отдела за ревизионна дейност и принудително събиране на задълженията. От тази дейност всяка година в общинския бюджет постъпват 2,5 – 3 млн. лв. По събирането на просрочените задължения обаче общината е принудена да харчи пари, затова се започва от длъжниците с най-високи дължими суми. Приканвам през 2018 всички, които имат непогасени задължения,  да посетят дирекцията, за да уточним разумен срок, в който да започнат разсрочено заплащане на задълженията, обяви Маргарита Бахнева.

Свилен Димитров