Новини

Община Плевен обяви обществени поръчки за ремонт на сгради и строителен надзор

Община Плевен обяви обществена поръчка за ремонт на сгради, общинска собственост, разделена на 5 обособени позиции. Обособена позиция № 1: „Ремонт на обреден дом в гробищен парк „Чаира”; Ремонт на обреден дом в гробищен парк „Горноплевенски гробища” и Ремонт на обреден дом в гробищен парк „Стадиона”.
Обособена позиция № 2: „Ремонт на пешеходен подлез на жп гара гр.Плевен”.
Обособена позиция № 3: „Ремонт на сградата на детска ясла ”Дружба” и Ремонт на сградата на детска ясла „Щастливо детство”.
Обособена позиция № 4: „Ремонт на сградата на детска ясла „Латинка” и Ремонт на покрив-тераса на счетоводството на детските ясли”.
Обособена позиция № 5: „Ремонт на сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Плевен; Ремонт на сградата на Дневния център за деца с увреждания в гр. Плевен и Ремонт на сградата на Дневния център за възрастни с увреждания в гр. Плевен”. Общата прогнозна стойност, без да се включва ДДС, е 210 000 лева. Срокът за подаване на оферти или заявления за участие е до 17.00 часа на 25.05.2018 г.

Обявена е и обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект „Фасадна реставрация и подмяна дограма на Центъра за подпомагане на личностното развитие – ЦРД, гр. Плевен“. Целта на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка. Прогнозната стойност е 4000 лв., а оферти могат да се подават до 17.00 часа на 04.06.2018 г.