Новини

Общинският съвет предостави имоти за ползване на БТА, Плевенска филхармония и Клуба на дейците на културата

Общинският съвет реши на днешното си заседание да предостави безвъзмездно за управление и ползване недвижими нежилищни имоти – общинска собственост, на три институции в града за срок от 5 години. Имот с площ 115 кв. м, находящ се на приземния етаж в сградата на ул. „Димитър Константинов” № 23, се предоставя на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб – Плевен. Разходите за консумативи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, такса битови отпадъци и данък сгради за имота са за сметка на БТА. С друго решение залата за обществени прояви „Катя Попова” беше  предоставена за управление на Плевенска филхармония. Такса битови отпадъци за имота ще се заплаща от Плевенската филхармония,  консумативните разходи, сързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, ще се заплащат също от Плевенската филхармония, но по изготвена методика от комисия, назначена от кмета на Община Плевен. Сдружение „Клуб на дейците на културата” получава безвъзмездно право на ползване върху част от партерния етаж на жилищен блок на ул. „Вардар” № 9, решиха още общинските съветници. Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци, са за сметка на Сдружение „Клуб на дейците на културата”.