Новини

Кметът Спартански отчете втората година от мандата си

Отчет за изпълнението на Програмата за управление  през  втората година от мандат 2015 – 2019 г. направи на днешното заседание на Общинския съвет кметът на Община Плевен Георг Спартански. „Информацията е систематизирана на база на отчетите на отделните направления в Общинската администрация. По линия и на отправените към мен питания, и на публичната информация, която постоянно даваме за това какво и как върши администрацията, сте добре запознати. За мен е по-важно какво не сме свършили. Поставил съм няколко акцента, които считам за важни и за които трябва да положим повече усилия. Става въпрос за нерешените все още проблеми с нерегламентирани сметища и автоморги, с вандализма, с нерешения все още въпрос, въпреки че работим по него, за изграждане на приют за безстопанствени кучета. Има над какво да се работи – трябва да продължим дейността по европейските проекти, по стриктното изпълнение на разписаните от Общинския съвет в бюджета по отделните направления и пера. Проблеми има достатъчно и те няма да се разрешат по магичен начин, но е задължително да се полагат максимум усилия в посока решаването им. Всичко това е общо дело – трябва да работим заедно, Общински съвет и общинска администрация, за да постигнем повече от целите, които сме си поставили в нашия мандат”, каза още г-н Спартански.

Той отговори на въпроси на съветници за развитието на социалните проекти на Общината, на какъв етап са заявените инвестиционни намерения. На въпрос за състоянието на инфраструктурата в гробищните паркове г-н Спартански отговори, че по направените от финансистите изчисления поставянето на огради на гробищните паркове е непосилно. „Помолил съм поне по основните алеи в парковете, за да е възможно преминаването, да бъде насипан фрезован асфалт от ремонтните дейности и да бъде трамбован. Обмисляли сме и евентуалното създаване на ОП „Обредни дейности”, но за момента и това не може да се осъществи”, коментира кметът Спартански. По предложение на съветници в отчета за изпълнението на програмата за управление в раздела за развитие на културата ще бъдат допълнени постиженията на културните институти на общинска издръжка

С пълния текст на отчета за втората година от мандата може да се запознаете на  https://obs.pleven.bg/uploads/procurements/t229.pdf