Новини

Общинският съвет заседава днес

По дневен ред от 32 точки ще заседава днес Общинският съвет в Плевен. Към предварително обявените след председателски съвет 26 точки бяха добавени 4 точки по предложение на кмета и по 1 от нредсрдателя на ОбС Мартин Митев и от съветника Георги Велков.

Този месец Общински съвет – Плевен ще обсъжда отложеното през януари предложение за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Точката е първа в предварителния дневен ред на заседанието.

Кметът на Община Плевен Георг Спартански внася отчета за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2015-2019 г Трета точка в дневния ред на съветниците е отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода 1 юли до 31 декември 2017 г. На заседанието старейшините ще обсъждат и предложение за приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017-2026 г.

Предложение за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен внася Експертната комисия, отговаряща за оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на общината. Ще се обсъди и официална покана до Община Плевен да стане асоцииран партньор на Института по лозарство и винарство по проект.

Част от дневния ред на заседанието са и четири предложения общински имоти в Плевен да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на различни институции.

Новоприетите точки ще са последни за сесията. Те касаят отпускане на еднократна помощ за ученици, които ще участват на Олимпиада по програмиране в Русия, отдаване на помещение на Плевенска филхармония, закупуване на съсобственост и увеличаване на капацитета на Социалния патронаж от 300 на 400 ползватели, както и закриване на автобусна линия №1 и поемането й от „Тролейбусен транспорт” ЕООД.