Новини

Ограничават движението около Пожарната на 1 февруари

По случай честването на 140 години от създаването на Пожарна команда в Плевен  на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен, във връзка с недопускане нарушаване на обществения ред и сигурност по време на мероприятията кметът Георг Спартански е издал заповед за временно ограничаване на движението на МПС на 1 февруари за времето от 10 до 11.30 ч. по ул. „Св. св. Кирил и Методий” в отсечката между ул. „Ангел Кънчев” и ул. „Уилям Гладстон” . По същото време се забранява и спирането и паркирането на автомобили на ул. „Св. св. Кирил и Методий” в отсечката между ул. „Ангел Кънчев” и ул. „Уилям Гладстон” .

В забранените участъци няма да се допуска преминаването на МПС с изключение на автомобили  от СНМП, ПБЗН, МВР и официални гости на мероприятието.

Заповедта е обявена на интернет страницата на Община Плевен – www.pleven.bg  и в местните медии.

„Заповедта да се сведе до знанието на Секретаря на Община Плевен, Директора на ОД на МВР, Директора на РДПБЗН – Плевен, Началника на отдел „ВО и П”, Началника на отдел „ОР и С”, Ръководителя на звено “Инспекторат” и Директора на ОП ЦГМ при Община Плевен за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Тодор Еленков – зам. – кмет по “Обществен ред и сигурност” при Община Плевен”, пише още кметът в своята Заповед № РД – 10 – 117 от 25 януари 2018 г.