Новини

Нова книга за Лозаро-винарското училище в Плевен

Незабравимите“ се нарича новата книга, посветена на Лозаро-винарското училище в Плевен. Тя бе представена в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ от нейните автори Иванка Рангелова и професор Веско Блажев, които са автори и на предишната книга за най-старото професионално училище в България „Светла пътека“. „Незабравимите“ съдържа 33 биографии на учители и възпитаници на първото професионално училище в България, което през 2020 г. ще навърши 130 години. Тя бе представена от инж. Радослава Желязкова, директор на някогашния Винпром в Плевен. Книгата е продължение на предишния труд на същите автори „Светла пътека“, която пък съдържаше 105 биографии. Нейното съдържание пък бе припомнено от дългогодишната директорка на професионалната гимназия Бисерка Илиева. Всъщност „Незабравимите“ е третата книга, писана за Лозаро-винарското училище. Първата  „По гънките на времето“ започва друг възпитаник и преподавател – Борис Рангелов, но той не успява да види делото си довършено и то е продължено от съпругата му Иванка Рангелова. За харизмата на професионалистите, преминали през училището Рангелова казва –тяхното основно качество бе, че бяха човеци, съзнателни човеци, които смятаха, че са длъжни да дадат на обществото онова, което имат в себе си. Лозаро-винарското училище всички, които ни изпратиха спомени, го наричат любимото училище, защото ние го поддържахме с нашия труд, заяви на свой ред професор Блажев. То никога не е имало прислужници; всички мероприятия по чистота се извършваха от нас, всичките грижи за лозята, се извършваха от нас, а те не бяха малко – стотици декари лозя, богат асортимент, голяма изба… всичко това сме го правили с любов, ръководени от нашите учители, допълни авторът.

Свилен Димитров