Новини

ОбС – Плевен отмени решението си за преобразуване на Центъра за градска мобилност

Общинският съвет на Плевен отмени своето Решение №639 от 27.07.2017 г., с което закрива Общинското предприятие „Център за градска мобилност” – Плевен и учредява „Център за градска мобилност” ЕАД. Предложението за отмяна на Решението бе внесено като извънредна точка на редовното заседание на 26 октомври от кмета на Общината Георг Спартански.

„Повод за преразглеждане на Решение №639 е отговор на запитване, изпратено във връзка с него до Управляващия орган /УО/ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и писмо от Деница Николова – зам.-министър  и ръководител на УО на ОПРР“, обясни на пресконференция председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той допълни, че въпросният отговор от зам.-министър Николова е пристигнал часове преди сесията и по тази причина се е наложило точката да влезе като извънредна в дневния ред, а съветниците да се запознат с текста на отговора по време на почивка, дадена преди гласуване на предложението.

В резюме отговорът на зам.-министър Николова гласи, че Община Плевен може да търпи сериозни финансови корекции върху стойността на верифицираните по проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен“ разходи в резултат на преобразуването на Общинското предприятие „Център за градска мобилност” –  Плевен в „Център за градска мобилност” ЕАД. Причината е, че част от предвидените дейности и активи от предмета на бъдещето търговско дружество са изградени именно по посочения проект със средства от структурните фондове на ЕС и към настоящия момент се стопанисват и експлоатират от ОП „Център за градска мобилност“. Инвестицията по проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“ е в размер на 1 779 830 лв., а през втория програмен период по проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“ са предвидени и елементи на интелигентна транспортна система, припомни Мартин Митев.

Във връзка с отмененото решение за преобразуване на Центъра за градска мобилност председателят на Общински съвет – Плевен засегна и темата с неотложната реконструкция на автогара „Плевен“, за да може тя да отговаря на нормативните изисквания, уреждащи статута на автогарите на територията на страната. „В тази връзка смятам да поискаме становище от Министерството на транспорта, за да може Автогара Плевен да бъде приведена във вид, отговарящ на изискванията. Предварителните разчети показват, че за това ще са необходими между 700 000 лв. и 800 000 лв.“, коментира председателят на местния парламент в Плевен.