Новини

Благотворителен базар събира средства за нова техника

Благотворителен базар отвори врати на ул. „Даскал Димо“ 7, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания – информира Даниела Дескова – сътрудник в сдружение „БАЛИЗ“ – Плевен.

Изделията, които са на символични цени, ще помогнат за набавянето на още средства, необходими за купуването на комуникатор- една съвременна компютърна система, която ще помага на деца с ограничени възможности в движенията да командват компютъра с поглед. Даниела добави, че част от предметите, които са изложени в базара, са изработени с помощта на децата от центъра.

И през тази година на ул. „Даскал Димо“ ще бъде пренаселено. Оелаещите да посещават социалното заведение са повече от местата, но това не смущава работата – твърди директорката Габриела Аспарухова. Специалистите всеки ден с усмивка подрещат желаещите да се обучават и да работят.За децата през тази година беше организирана и среща с „Багатур“, а по думите на Даниела Дескова децата с голямо желание и удоволствие яздиха, стреляха с лък, овладяваха всичко, което са правили в древни времена предците ни – прабългарите.

Като призоваха хората да помогнат за купуването на техниката, и Габриела Аспарухова, и Даниела Дескова са убедени, че ще успеят да съберат необходимата сума и децата да имат една съвременна техника, която да улеснява работата им в Центъра за социална рехабилитация и интеграция.

Николай Стоев