Новини

Обсъдиха Културния календар на Плевен за 2018 г.

На проведеното заседание на Обществено-експертния съвет по култура към Община Плевен беше  разгледан и приет проектът за Културния календар за 2018 година. Предвидените  342 000 лева за предстоящите мероприятия са във финансовата рамка на календара от предходната година. В първия раздел са включени 17 традиционни и протоколни прояви, за които  са определени 124 000 лева. По инициатива на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци ще бъде организиран концерт по случай 90 години от рождението на маестро Иван Вълев. В него ще се включат   ансамбъл „Дунав” от Видин, Ансамбъл „Мизия” от Търговище и Капански ансамбъл от Разград. В раздела за „Културни събития с национално и международно значение” са представени 12 предложения на стойност 158 000 лева.

Освен  традиционните конкурси и фестивали  има  нови предложения. За първи път ще бъде организиран  детски фестивал на куклените театри с работно заглавие „Захарно петле”, като за емблема е избрано петлето от  бившата сграда  на Кукления театър, изработена от известния художник Тома Трифоновски. По случай Сирни заговезни ще бъде подготвен общоградски празник „Българска прошка”. Инициативата е на Регионален исторически музей-Плевен  с участието на Северняшкия ансамбъл „Иван Вълев” и Група за автентичен  фолклор  от  село Подем . В този раздел е включено и участие на Плевенския общински духов оркестър във фестивал на духовите оркестри в град Колин, Чехия.

В третия раздел остават съвместните проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип.З а тях са определени 50 000 лева, като за реализация на всеки класирал  се проект се дава 5 000 лева.

Проектът за културен календар на Община Плевен за 2018 г. предстои да бъде гласуван от Общинския съвет.

Валя Козовска