Новини

Оценките от държавните зрелостни изпити излизат до 10 септември

68 зрелостници не се явиха на държавния изпит по български език и литература в сряда, съобщи Албена Тотева, началник на Регионалното управление на образованието в Плевен. До него са допуснати 247 души. В четвъртък пък се състоя вторият държавен зрелостен изпит, който е по избор измежду пет предмета. До него са допуснати 150 ученици, но 34 от тях не са се явили. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще излязат след 10 септември. Успешно издържалите ги ще получат диплома за средно образование, а онези, които не са се справили, имат богат избор кога да се явят отново. Датите се определят в две сесии през годината със заповед на просветния министър – през май и юни и през август и септември. Двойкаджиите могат да се явяват неограничен брой пъти през живота си.

Почти всички деца, придобили основно образование в седми клас, вече са записани в училищата с държавен план-прием, за да продължат обучението си в осми клас, каза още Албена Тотева. Остава малък процент ученици, които все още са на поправителни изпити и ако ги вземат, ще имат възможност да попълнят свободните места до 10 септември по ред и условия, определени от съответния училищен директор. Препоръката на РУО е училищата да приключат с изпитните си сесии до 5 септември, за да има време да се издадат дипломите за основно образование и децата да се запишат в осми клас до 10 септември.

Предстои заседание на координационното бюро по Механизма за обхват и задържане, в което има представители на всички институции, ангажирани с проблема  за задържането на рисковите деца в училище. На заседанието ще бъде отделено по-голямо внимание върху кметовете на общини, на които е вменено задължението да налагат глоби на родителите, чиито деца не посещават учебните занятия. Механизмът за обхват и задържане вече е покрил пълно записването на учениците след седми клас с придобито основно образование. Миналата учебна година усилията са били насочени освен към пълен обхват и към всекидневно посещение на занятията. В резултат на това РУО отчита намаляване броя на безпричинно направени отсъствия. През учебна 2018/2019 година 192 ученици от Плевенска област са върнати в класните стаи. Към момента всички детски градини са включени в Интеграционната информационна система, което ще даде възможност в учебните заведения да бъдат обхванати и всички четири-петгодишните деца.

Свилен Димитров