Новини

На 10 ноември се навършват две години от началото на мандата на Общинския съвет

Точно преди две години – на 10 ноември 2015 година, в зала “Плевен” се проведе първото заседание на Общински съвет – Плевен, Мандат 2015 – 2019 година, свикано със Заповед № РД-22-11/05.11.2015 г. на Областния управител на Плевен. То бе председателствано от най-възрастния общински съветник Христофор Дочев в съответствие с чл.23, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници, кмет на Общината и кметовете на кметства положиха клетва и подписаха клетвени листове. Дневният ред на първото заседание включваше само две точки – избор на председател на Общинския съвет, като за такъв бе избран Мартин Митев. Избрана бе и Временна комисия за изготвяне на проекто-правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2015 – 2019 година.
„Днес, две години след началото на мандата на този Общински съвет и 28 години от началото на демократичните промени в страната ни, в Плевен избраните 41 общински съветници от 10 кандидатски листи работим заедно в името на нашия град и жителите на общината. Общинският съвет е този, който определя политиката за изграждане и развитие на общината и има за задача да решава важните въпроси за жителите на населените места. В работата си като общински съветници всеки един от нас се стреми да осъществява ефективно и отговорно местно самоуправление, спазвайки Конституцията и законодателството на Република България. Трябва да градим авторитета на града, на институцията, да бъдем достойни в отношенията помежду си“, заяви по повод годишнината председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев. Той отбеляза, че безспорно това е „най-шареният“ Общински съвет, което дава предимство съответно за повече мнения, дискусии и в крайна сметка – намиране на най-правилните решения за Плевен.
„Две години след изричане на клетвените слова и подписване на клетвените листове като общински съветници бих искал да пожелая на всички колеги това, което пожелах и преди година – а то е да бъдем добри, принципни в делата си, с душа и сърце да работим за и в името на Плевен!“, заяви по повод годишнината Мартин Митев.