Новини

Комисията за почетните граждани единодушна за удостояването на Иван Миндиликов със званието

Комисията към Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен” се събра за заседание на 9 ноември. На него присъстваха 11 от всичките 18 членове на комисията. Съгласно чл.10, ал.2 на Наредба №11 за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Плевен, председател на комисията е председателят на Общинския съвет Мартин Митев,
Предварителният дневен ред на заседанието включваше обсъждане на три предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Плевен“:
– за Иван Миндиликов – гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1924 до 1931 г., за писателката Неда Антонова, и за доц. д-р Вихър Ковачев, д.м.н. и началник на Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Г. Странски“ – гр. Плевен. Всяко едно от постъпилите предложения бе представено от председателя на Комисията Мартин Митев и подложено на обсъждане.
При обсъждане на предложението за Иван Миндиликов комисията бе единодушна в мнението, че той категорично заслужава признанието на плевенчани и удостояването му със званието „Почетен гражданин на Плевен“. Взето бе решение предложението за удостояването на Иван Миндиликов със званието да бъде разгледано на следващо заседание на Комисията и внесено за сесия на Общинския съвет преди Празника на Плевен – 15 май. През 2018 година се навършват и 120 години от рождението на Иван Миндиликов.
За писателката Неда Антонова и за доц. д-р Вихър Ковачев Комисията гласува да бъде изготвено писмо до кмета на Община Плевен с предложение съответно за удостояване с почетен медал за Неда Антонова и почетна грамота за доц. д-р Вихър Ковачев.
По време на дебатите бе отбелязано и това, че предстои приемане на нова Наредба №11 – с решение на Общинския съвет от 26 октомври тази година проектът за нова Наредба №11 трябва да бъде изготвен от работна група в срок до 4 месеца. „Винаги съм казвал, че действащата Наредба №11 е остаряла и се нуждае от основна преработка. В нея липсват ясни и обективни критерии, липсва ясен регламент за присъждане на званието „Почетен гражданин“, коментира председателят на Комисията и председател на ОбС Мартин Митев.