Новини

Мариян Туджаров спечели конкурса за директор на Северняшкия ансамбъл

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Плевен, в състав: Председател – Милен Яков – Заместник-кмет и членове: Стефка Григорова – началник-отдел „Култура”, проф. Милчо Василев – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Петър Матев – главен експерт в Министерството на културата, отдел „Сценични изкуства и художествено образование, Владислав Сотиров – директор Дирекция „Човешки ресурси”, Десислава Йорданова – началник-отдел „ПНО”, и Людмил Добрев – началник Отдел „Бюджет”, проведе на 24 октомври втория етап от конкурса за длъжността „Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен”. За конкурса се явиха двама кандидати. Във връзка с т.10 от Правилата за провеждане на конкурс – защита на концепция и събеседване, кандидатът Росен Пачев Маринов постигна резултат от 134 т., а кандидатът Мариян Ленев Туджаров – 257 т, покривайки 60 % от максимално възможния окончателен резултат и удовлетворявайки изискванията за заемане на длъжността. Комисията предлага на кмета на Община Плевен на длъжността директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен да назначи Мариян Ленев Туджаров, съобщава пресцентърът на Община Плевен.