Новини

Общинският съвет заседава днес по 47 точки

По 47 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен. Към предварителния дневен ред от 45 точки вносителят на т. 7 я оттегли в началото на сесията, а кметът добави нови 3 точки. На мястото на отпадналата бе прието разглеждането на точка за оттегляне на решение №637 на ОбС за преобразуване на Центъра за градска мобилност. Новите две точки са за закупуване от Общината на имот за 30 000 лв. в Буковлък и за прекратяване на договор за стопанисване на язовир Бохот 1 заради игнориране на задълженията за плащане на концесията от страна на наемателя.

Сред по-важните точки днес са предложение за промени в Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен; предложение за прекратяване дейността и ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Плевен“ ЕООД; решения и относно „Тибор” ЕАД; mредложение за закриване на ОУ „Васил Левски” – Беглеж; за предоставяне безвъзмездно право на ползване на имоти публична и частна общинска собственост за развитие на читалищна дейност в община Плевен; предложение за одобряване на проектобюджета за 2018 г. и актуализиран бюджетна прогноза за периода 2019 и 2020 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен; предложение за определяне на цени и продажба на машини и съоръжения; предложение за кандидатстване на Община Плевен с проект за фасадна реставрация и подмяна дограма на Център за подпомагане на личностно развитие /ЦРД – Плевен/ и други.