Новини

ОбС – Плевен заседава днес по 37 точки

По дневен ред от 37 точки ще заседава днес Общинския съвет в Плевен. Към предварителните 34 точки кметът предложи да бъдат добавени нови 4, но съветниците не приеха за разглеждане една от тях. Тя касаеше отпускането на до 10 000 лв. от резерва на Община Плевен за добавяне на нова точка към Културния календар за провеждане на 10-о Юбилейно издание на Биеналето „Фодар”. Останалите три точки – за изготвяне на пълен енергиен одит по проекта „Модернизация на уличното осветление на Плевен”, увеличаване на капитала на ДКЦ III с 42 000 лв. с ДДС за ремонт на покрива и промяна в решение на ОбС,ще бъдат разгледани като  точки 19, 20 и 21 в дневния ред, преди промени в Подробния устройствен план, касаещо граждани и фирми.