Приключи двугодишен проект за реставрация на „Димум”

Работата по проекта „Димум – античната митница на Мизия”, по който е работила Община Белене през последните две години, беше представена пред плевенски журналисти днес. Ръководител на проекта е настоящият кмет на общината Момчил Спасов, който след избирането му на този пост е отстъпил ръководната функция на шефа на отдела за проекти в местната администрация – Маргарита Перникова. Проектът е за близо 1 600 000 лв., като 85% от финансирането му е по Оперативна програма „Регионално развитие”, а останалите 15% са от бюджета на Община Белене.