Новини

Областният управител Мирослав Петров и неговите заместници очертаха трудностите при поддръжката на парк „Кайлъка“ и предложиха решения

Ефективната поддръжка и грижа за „Кайлъка“  и парковата му част изисква трайни решения и целеви финансови средства. Само с работа на парче и разчитайки на подкрепа и сътрудничество с други институции, няма да бъдат постигнати желаните резултати. Това каза на пресконференция днес областният управител Мирослав Петров. На срещата с журналистите присъстваха неговите заместици д-р Красимир Трифонов, Татяна Божинова и Александър Костов – временно изпълняващ длъжността директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Плевен, съобщава сайтът на областната администрация в Плевен.

В резюмето си по темата областният управител акцентира върху факта, че администрацията е вторичен разпоредител с финансови средства и като такъв няма възможност за самофинансиране и разходване на средства, извън определените от Министерски съвет пера. „Не подхождаме пораженчески. Но е важно обществото да знае, че без средства, специализирана техника и хора, ние на практика сме с вързани ръце. Това не ни спира да търсим решения и да преприемаме проектни инициативи, съобразени със статута на защитена местност на „Кайлъка“, за да бъде привлечено все пак някакво финнасиране“, подчерта Петров. Той припомни, че миналата година бе предприета инициатива за подписване на анекси към договорите с наемателите на търговски обекти и площи на територията на парка, с които се задължават да имат сключени договори за почистване. „При отдаването под наем на търговски площи тази година това ще бъде задължителна клауза в договорите“, категоричен бе Мирослав Петров.

В тази връзка ресорният заместник-областен управител д-р Красимир Трифонов посочи, че от цялата площ, която обхваща защитената местност около 65% е държавна собственост, останалата територия е частна или общинска собственост. „В Плана за управление на “Кайлъка“  е предвидена отделна административна структура, която да управлява, поддържа и развива защитената местност. Такава структура  дотози момент няма.“, каза д-р Трифонов. Той изтъкна, че благодарение на доброто сътрудничество с други институции и с финансова тежест за администрацията  се извършват различни дейности по поддържката па парка. „За изминалата една година в парк „Кайлъка“ се извърши санитарна сеч на опасни дървета. Със съдействието на директора на затвора Иван Петков  и полагането на безвъзмезден труд от страна на изтърпяващите присъди  се извършват всички онези дейности, които остават далеч от вниманието на гражданите, но ако не бъдат извършени определено биха предизвикали тяхното недоволство. Тук имам пред вид изсичането на храстовидна растителност, компостиране, извозване на отпадъците, със съдействието и на община Плевен. Разчитаме на програми, които, забележете, започват от първи юни, което е крайно късно, що се касае до поддръжката на парка и сме принудени да се справяме пряко сили, разчитайки на подкрепата и добронамереността на други институции.“, каза д-р Трифонов. Той обърна внимание и на извършената дезинсекция на алейните и тревни площи в парка, възстановената чешма до Летния театър, приветливата зона около езерото с лодките, за което благодари на наемателя, както и възстановената с доброволен труд и гражданска инициатива шахматна площадка в „Кайлъка“.  Той и Татяна Божинова благодариха на администрацията и гражданите за активността им и при националната инициатива „Да изчистим  България“.

Областният управител Мирослав Петров допълни, че с проблема и предложенията на ръководството на администрацията за грижата и управлението на парк „Кайлъка“ са запознати и в Министерството на околната среда и водите. В период от шест месеца осъществихме поредица срещи с министъра по повод финансовото обезпечаване на  ландшафтно-устройствен проект във функционалната зона на парка. „Този проект обхваща малка част от дейностите по комплексния инвестиционен проект за парк „Кайлъка“, с който Областна администрация е кандидатствала през 2015 година по програмата на трансгранично сътрудничество, но, за съжаление, не е бил одобрен.  Добрата новина е, че по ПУДООС ще можем да финансираме дейности по запазване на биоразнообразието. Стойността му е около 700 000 лв“, каза областният управител Мирослав Петров.

„Сред дейностите, предвидени в проекта, са санитарна сеч на единични дървета, икореняването им, санитарно прочистване на отделни дървета в пръснати масиви, изсичане на храсти, подравняване и оформяне на терени и тяхното затревяване. В ландшафтно-устройствения проект са предвидени и паркоустройствени решения като възстановяване на постоянна паркова изложба за цветя, експозиция на групи рози, кът с краеводна и водна растителност, екологообразователен маршрут и др.