Постоянна такса и такса за присъствен ден ще се плаща в детските заведения

Постоянна такса за ползване на детско заведение и по 1 лв. такса за присъствен ден ще плащат родителите, чиито деца ходят на ясла или градина. Промяната в Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен беше гласувана от общинските съветници.