Новини

Общото събрание на ОФК „Спартак“ избра за председател на УС Пепо Петков

В Актовата зала на Община Плевен се проведе извънредно Общо събрание на ОФК „Спартак” /Плевен/. След регистриране на присъстващите членове на футболния клуб, председателстващият събранието обяви, че в залата присъстват 40 от общо 42-ма и провеждането му е законосъобразно и отговаря на изискванията по Устава на клуба.

В изказването си пред присъстващите общинският съветник Пепо Петков – член на Управителния съвет огласи финансовото състояние на „Спартак”, като обяви, че субсидията, отпусната от общинския бюджет е 50 хиляди лева, а от спонсори са постъпили 86 хиляди лева. Така събраните общо 136 хиляди лева са били изразходени за транспортни разходи, за заплати и премии на футболистите и на треньорите, за медицински прегледи, картотекиране и други нужди на клуба. Поради недостиг на средства последната премия на футболистите ще бъде изплатена до няколко дни – стана ясно още от финансовия отчет. По следващата точка от дневния ред – промяна на чл.24-ти от Устава на клуба Пепо Петков поясни, че това се налага, тъй  като в новия Управителен съвет трябва да влязат повече членове и с мандат от две години.

Събранието прие молбите за напускане на предишния управителен съвет от трима членове и прие в новия да влязат Дарин Ангелов, Емил Мишев, Величко Великов, Йордан Икономов, Стефчо Доровски, Евгени Генов и Петко Петков. Те ще имат мандат от две години – реши Общото събрание, след което в залата остана само Управителният съвет и реши да утвърди за нов председател общинският съветник Пепо Петков. Реално той ще изпълнява задълженията си на управляващ делата на общински футболен клуб „Спартак” след регистрацията на новото ръководство в съда.

Николай Стоев