Новини

До 24 юли кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, подават документи в Общинския съвет

Общински съвет – Плевен, на основание свое решение №1364 от 27.06.2019 г. и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, стартира от днес подбор на 70 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд – Плевен. Документите се приемат в деловодството на Общинския съвет, стая 35, етаж 2.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

– възраст от 21 до 68 години;

– да имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Окръжен съд – Плевен;

– да имат завършено най-малко средно образование;

– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– да не страдат от психически заболявалия;

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Плевен;

– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Плевен;

– да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите подават в срок от 28.06.2019 г.  до 17 ч. на 24.07.2019 г. следните документи:

– заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 – по образец)

– декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 – по образец);

– декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  (Приложение №3- по образец);

– писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4 – по образец);

– данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 – по образец).

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– мотивационно писмо;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Посочените приложения могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/o-b-ya-v-a. Същите са на разположение и на хартиен носител и могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4) или от Пропуски – информация на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №2).