Новини

Ученици отиват в Библиотеката по национална програма

Наред с професионалното библиотечно-информационно обслужване, Детският отдел и отдел „Чужди езици“ при Регионална библиотека „Христо Смирненски“ активно работят и по програми като пълноценни партньори в образованието. С провеждането на разнообразни инициативи те спомагат за формиране на информационната грамотност, приобщаването към книгата и четенето и стимулиране на творчеството и социалната адаптация на своите читатели. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Основно училище „Св. Климент Охридски“  в партньорство с Регионална библиотека – Плевен, спечели проект в модул „Библиотеките като образователна среда“. Той включва различни изнесени в библиотеката занимания – интерактивни, информационни и културологични занятия на български и английски език.

Първи ще посетят библиотеката учениците от седмите класове. Техните занимания започват от днес и ще продължат във вторниците на следващите две седмици – 27 октомври и 3 ноември. Децата ще се запознаят с информационните възможности на двата отдела и ще участват в уроци по родолюбие по програма „И ние сме дали нещо на света“. Поводът е Денят на народните будители. Със шестокласниците пък ще бъде проведено историческо интерактивно занимание: „Златният век на Цар Симеон – апогеят на българската средновековна държава“. Те ще изготвят и представят пейпъпроекти на теми: „Велики Преслав – новата християнска столица“, „Култура и книжовна дейност по време на Цар Симеон“ и  „Бит и начин на живот на българите през Средновековието“. При изпълнение на проекта ще бъдат организирани културологични инициативи на български и английски език – Spring Holidays and Christmas. Първокласниците освен че ще участват в „Читателския клуб на Зайко“, ще получат и безплатни читателски карти. Сътрудничеството между училището и библиотеката ще продължи до края на учебната година, като техният проект е единственият от Плевенска област, приет от Националната програма на Министерството на образованието и науката.