Новини

ОбС прие декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище

Общинският съвет на Плевен прие текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. „Това е въпрос, около който всички трябва да се обединим, в декларацията няма политика“, заяви председателят на Общинския съвет Мартин Митев при обявяване на предложението, внесено от групата общински съветници от ГЕРБ.

При представяне на предложението в залата беше припомнено, че от 2002 г. училището функционира като факултет „Авиационен“ към Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. „С оглед на политическия консенсус на ниво Президентство, Правителство и Парламентарна комисия по отбрана относно създаването на ВВУ считаме, че е възможно отделянето на факултет “Авиационен” в самостоятелно висше учебно заведение“, заяви Мартин Митев.

След дебат и изказвания от страна на групите общински съветници в местния парламент, от името на Общински съвет – Плевен бе приет следния текст на декларация:

„Ние, общинските съветници от Общински съвет – Плевен, заявяваме своята категорична позиция за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в гр. Долна Митрополия. Считаме, че българската авиация се нуждае от качествен образователен продукт, а това не може да стане при сегашната военнообразователна структура, в която факултет „Авиационен” е в състава на НВУ „Васил Левски”.

Възстановяването на училището е необходимо и с оглед на изискванията за сигурност и развитие на съвременната авиация. Военновъздушните сили трябва да затворят цикъла между образователната подготовка и реалните способности.

В новото Военновъздушно училище ще има възможност за подготовка на висококвалифицирани летци, авиационни и други кадри за нуждите както на Военновъздушните сили на Република България, така и за гражданската авиация и други фирми и ведомства. Могат да бъдат привлечени за обучение и чуждестранни студенти, които да бъдат подготвяни за нуждите на български и международни авиокомпании.

Създаването на Висше военновъздушно училище е предизвикателство, което изисква време, финансови ресурси и подготовка на нужния академичен състав. Вярваме, че позицията ни за възстановяване статута на Военновъздушното училище в гр. Долна Митрополия ще получи подкрепа от всички народни представители, избрани от 15 МИР – Плевен. Разчитаме и на политическата воля и разбиране от страна на всички парламентарни групи в 44-ото Народно събрание.“

Съветниците възложиха на председателя на местния парламент  Мартин Митев да изпрати Декларацията до Министерство на отбраната на Република България.

Декларацията за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия бе приета с 37 гласа „за“, 2 „въздържал се“ и 1 „против“.