Новини

Откриха готовите обекти от Водния цикъл в Буковлък и Ясен

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев присъства днес на официалното откриване на готовите обекти в селата Буковлък и Ясен, реализирани в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”. Откриването и в двете населени места бе с водосвет, отслужен в присъствието на представители на държавната и местна власт, представители на управляващия орган и фирмите изпълнители, жители на двете населени места.

В Буковлък официално бе открита изградената канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на населеното място /етап І/. На церемонията присъстваха Мартин Митев, зам.-областният управител д-р Красимир Трифонов, зам.-кметът на Плевен арх. Невяна Иванчева, кметът на с. Буковлък Росен Русанов, представители на фирмите-изпълнители на обекта, жители на населеното място. Дейностите по обекта включват: рехабилитация на главния водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2774 м. и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м., включително и сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лв. без ДДС. Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн. лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. собствен принос.

Официалното откриване на обекта в с. Ясен уважиха народният представител д-р Калин Поповски, председателят на Общинския съвет Мартин Митев, зам.-кметът на Плевен арх. Невяна Иванчева, кметът на с. Ясен Йото Добрев, представители на фирмите-изпълнители на обекта, жители на Ясен.

a

В рамките на обекта „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен” са рехабилитирани 2786 м главни водопроводни клонове, изградена е нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и е рехабилитирана второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите. Дейностите включват още изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС – Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от Плевен към ПСОВ – с. Божурица.

Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“ се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския кохезионен фонд. Това е първият и единствен към момента партньорски проект между две общини в страната.