Новини

Общинските съветници на Плевен се заклеха

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите в общината и да работя за тяхното благоденствие“, произнесоха на първото си, тържествено заседание, общинските съветници на Плевен. Общо 41 представители на 9 партии и коалиции положиха подписите си под клетвените листове, с което дадоха начало на мандат 2019-2023 година. Заседанието беше водено по традиция от доайена сред всички – доц. д-р Евгения Бързашка. С таен вот беше избран и председател на ОбС. Това е Мартин Митев, който получи 28 гласа на своите колеги.

Клетва на заседанието, провело се в зала „Плевен”, положи и кметът на Общината Георг Спартански и кметовете на населените места.

Сред разискваните на първото заседание теми бяха още избор на временна комисия за нов Правилник за работата и дейността на Общинския съвет, както и промяна на структурата и числеността на общинската администрация, която утвърди броя на кметствата и кметските наместничества. С 40 – „за” и 1 „против” кметските наместници през новия мандат ще са 7. Те ще бъдат назначени от кмета на Общината, но Георг Спартански обеща да проведе по график във всяко от тези населени места общо събрание, на което жителите да определят кой да бде назначен като кметски наместник.