Новини

Ремонтите на улици и шахти в Плевен продължават

С дейности по изкърпване на асфалтовата настилка по трасето на тролейбус № 5 в жк „Дружба” продължават текущите ремонти в Плевен. За седмицата от 06 до 10 август в същия квартал фирмата изпълнител „Инжстрой” ЕООД ще възстановява настилката и ще отводнява пространството пред бл. 319, вх. А.

Рехабилитация ще се извърши и на ул. „Кубрат”, на уличното платно към производствената база на „Карабулев”, предвидено е и асфалтиране на ул. „Сирма войвода” №№ 5 – 7. Планирани са ремонти на ревизионна шахта в кръстовището на ул. „Сан Стефано” и ул. „Ген. Колев”, на шахта на ул. „Сан Стефано” и ул. „Преслав”, както и на ул. „Българска авиация”.

Изкърпване на дълбоки дупки в настилката ще се направят на ул. „Железничар” № 5 и на ул. „Лозенка” № 60, ще бъде възстановено и пропадане /хралупа/ на ул. „Индустриална” пред входа на „Балканкар” в посока Стъкларски завод.