Новини

Педагогическият колеж в Плевен откри академичната година

На 1 октомври тържествено беше открита новата академична година в Педагогическия колеж на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.Официалната церемония събра новоприети студенти, родители, представители на партньорски организации с които работи учебното заведение.

Директорът на колежа  доц. Емил Бузов поздрави студентите и им пожела успех в овладяване на педагогическите науки. Тази година са приети 70 младежи и девойки, общо 200 са обучаващите се в трите специалонсти – Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с английски език и Предучилищна педагогика с английски език. Целта на колежа е завършилите да получат не само образование, но и да успеят да намерят професионалната си реализация. Доцент Бузов благодари на партньорските организации  за подкрепата и отличното съвместно сътрудничество.

       

Студентите и академичното ръководство бяха поздравени от началника на Регионалното управление на образованието Албена Тотева, заместник-областния управител Татяна Божинова и  заместник-кмета  на Община Плевен Стефан Милев.

По традиция новоприетите получиха студентските си книжки и програмата за новата академична година. По време на церемонията беше изнесена и първата академична лекция от началника на Регионалното управление на образованието Албена Тотева.

Валя Козовска