Новини

Все още са спрени дървата за седем села от общината

Седем села от община Плевен са застрашени да не получат дърва за огрев на преференциалните цени, които жителите им вече са платили. Това са Върбица, Буковлък, Ласкар, Николаево, Бохот, Брестовец и Радишево. Причината е, че заради епидемията от африканска чума по свинете те попадат в карантината зона, в която е намерено заразено животно. Очакваме всеки момент Министерството на земеделието, храните и горите да намали инфектираните зони от 200 кв. км., което прави радиус от 8 километра, на 100 кв. км., съобщи Иван Мариновски, директор на Общинско предприятие „Земеделие и гори“. Ако това стане, фирмите, спечелили търговете за добив на общинска дървесина, имат готовност веднага да започнат работа. Само за Буковлък са необходими още 1500 пространствени кубика, още толкова са доставени. За Радишево са необходими 700, за Николаево – 400, за Брестовец – 110… За всички селища грубо пресметнато ще са нужни около 3 500 кубика, но тъй като фирмите са няколко, ще приключат работата за около месец, изчисли Мариновски.

При негативен развой на кризата със заразата държавните горски стопанства имат готовност да снабдят населението с дърва, само че не е ясно на какви цени. Според специалиста един кубик дърва за огрев от държавата ще струва около 80 лева, докато  общината дава дървесината на своето население за около 50 лева на кубик. Ние сме се застраховали и сме провели процедури за добив на дървесина извън карантинните райони, допълни Иван Мариновски. Той обаче може да покрие само около 60 процента от недостигащото количество. По-дългото разстояние ще оскъпи и транспорта с около 40 лева за всяко домакинство, затова не бързаме с този ход, заяви той.

Според горско-стопанския план, който обхваща десетгодишен период, община Плевен има право да усвоява не повече 11 000 куб. м. дърва за огрев годишно.  От 2016 г. над 9 000 кубика не сме секли, твърди директорът на ОП „Земеделие и гори“. В Плевен и Славяново дърва получават само крайно нуждаещите се, ако задоволим нуждите на двете най-големи селища от общината, няма да останат дърва за селата. Задоволяват се минимум 90 процента от заявените количества в малките населени места, като на всяко домакинство се полагат по четири кубика дърва за огрев. От 9 000 кубика, които усвояваме всяка година, 8 500 са за местното население, останалите 500 кубика са чер бор и топола, които не стават за отопление и се продават като строителен материал, заяви Иван Мариновски.