Новини

Книгите за смет получават втори шанс

10 тона книги си е поставило за цел да събере сдружение „Зелена България – ръка за ръка“ с проект, който е получил европейско финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Това съобщи в Плевен ръководителят на проекта „Зелено знание“ Диана Сивинова. За целта в седем града от страната са привлечени на помощ 50 книжарници, в които граждани и организации могат да се освободят от излишната за тях литература. Тя се събира в две депа – в София и Велико Търново, откъдето ще се разпраща на нуждаещи се – предимно читалища в малките населени места, ведомствени библиотеки, болнични заведения и други. В Плевен Педагогическият колеж вече е изявил намерение да се освободи от огромно количество книжнина заради преструктуриране на библиотеката си. Целта на проекта обаче е повече екологична, отколкото дарителска. Добре запазените екземпляри ще бъдат дарявани при поискване, но останалите книги ще отидат за вторични суровини. Целта е да не се изхвърлят на общо основание в контейнерите за битови отпадъци. Затова и проектът набляга не на бройката, а на тонажа. Всичко това обаче трябва да стане до края на август, като за целта е създадена специална платформа в интернет: https://zelenoznanie.com/. Там е публикувана интерактивна карта с книжарниците, участващи в проекта. Желаещите да получат книги като дарение и желаещите да се освободят от излишните си томове могат да се свържат с организаторите чрез платформата.

Основната ни цел е да предотвратим образуването на битови отпадъци от домакинствата, другата ни цел е да съберем 50 000 книги, на част от които да вдъхнем нов живот чрез повторна употреба, както и да стимулираме гражданската инициатива за разделно събиране, заяви Диана Сивинова, като допълни, че основното опасение на сдружението е, че ще се съберат много повече книги, за които отпуснатите средства няма да стигнат да бъдат обработени и разпратени на желаещите. Ако проектът успее на българска земя, сдружение „Зелена България – ръка за ръка“ възнамерява да реорганизира кампанията по американски образец, където книжарниците приемат стари книги и продават нови на дарителите срещу намаление на цената, а след това дарените книги се продават на занижени цени и по този начин кампанията се самоиздържа. За първата по рода си кампания у нас безвъзмездната финансова помощ е близо 380 000 лева.