Новини

Дигитализират пощенски картички от Плевен

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ възнамерява да дигитализира пощенските си картички с изгледи от Плевен и областта. В момента те не са обособени в специален фонд, а са все още със статут на сбирка, която обаче не е достъпна за посетителите, нито е качена в електронния каталог на институцията. Тази година библиотеката работи по други проекти, които ще бъдат качени в интернет – дигитална библиотека „Видни плевенчани“ и своден каталог за книгите, издадени в Плевенския край преди 1944 година. Дигитализацията на картичките ще бъде извършена с програмата за сводния каталог. Те са от 60 и 70 години на ХХ век и включват изгледи от историческите паметници на Плевен, обществени сгради,  някой от които вече не съществуват,  частични изгледи от града, изгледи от историята му, от парк Кайлъка, от Лавров парк, от парка в Гривица, от по-големите градове в областта и други. Ще бъде интересно за по-младите ни съграждани да се запознаят с миналото на града, твърди Вили Томова от отдел „Библиографска и краеведска дейност“. Картички с изображения от Плевен вече никъде не мога да срещна, за да си купя, допълва тя. Идеята за дигитализацията на пощенските картички от сбирката на РБ „Христо Смирненски“ ще бъде реализирана през 2020 година, след като приключи работата по проекта „Видни плевенчани“ и сводния каталог на книгите от Плевенско от Освобождението до 1944 г.

Свилен Димитров