Новини

Над 400 места в професионалните паралелки остават незаети

437  незаети места останаха в община Плевен след третото класиране на приема на ученици в VІІІ клас за учебната 2019/2020 година. От тях най-много свободни места – по 34, има в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии и Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“. Следват Професионална гимназия „Захари Зограф с 31, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“ – 29, Професионална гимназия по електроника и химически технологии „Проф. Асен Златаров“ – 28 и други. Свободни места има и в професионалните паралелки на обединените училища в селата Мечка и Търнене, а в Средно училище „Христо Ботев“ -Славяново, те са общо 30. Две от местата там – в паралелката по „Деловодство и архив“ – са по Постановление на Министерския съвет номер 352 от миналата година за защитени и с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Други две такива места има в ПГ по механоелектротехника – Плевен, шест са в ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“ – Плевен, пет в ПГ по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен, шест в ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“ – Плевен, осем в ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ –  Плевен, пет в ПГ по лозарство и винарство“Ал. Стамболийски“ –  Плевен, девет в ПГ ПСТТ „Георги С. Раковски“ – Плевен, и четири в Професионална гимназия „Захарий Зограф“ – Плевен.

Попълването на незаетите места ще се извършва до 10 септември 2019 г.. Учениците подават документи в съответното училище.

Свилен Димитров