Новини

Връчиха свидетелства за завършено начално образование в плевенския затвор

26 ученици  от плевенския затвор завършиха  успешно учебната година. По собствено желание и сценарии най-талантливите от тях изнесоха едночасова празнична програма с песни, танци, скечове и сценки от популярни телевизионни предавания. Сред гостите бяха ръководството на затвора, преподаватели, близки и роднини на затворниците. Публиката остана доволна от тяхното изпълнение и ги поощравяше с аплодисменти. След това последва тържедствената церемония с връчване на  свидетелствата за завършен първи, втори, трети или четвърти клас.

Директорът на училище „Димитър Митев“  инж. Красимир Маринов поздрави всички и с гордост обяви, че сред първокласниците има двама отличници. За 10-а поредна година плевенския филиал на училището към Ловеч организира подобно тържество за връчване на удостоверенията за завършване на начален клас.

За награда учениците получават удължено свиждане с близки и роднини, а за техните деца има малки подърчета подготвени от администрацията, каза директорът на затвора Иван Петков.

Валя Козовска