Новини

Областният информационен център показва успехите си в книжка

Екипът на Областния информационен център издаде сборник „Европейските проекти 2014-2018 в област Плевен“. Книжката се разпространява безплатно за всички заинтересовани, които искат да се запознаят с участието на фирми и общини в европейските програми от новия програмен период. Тя е за всеки, който се интересуват за какво се харчат тези средства, в какво се инвестират и какво да очакват като развитие в Плевенска област. Сухата статистика сочи, че към момента 180 предприятия работят по 225 договора, 57 са проектите на 11-е общини от областта, 8 са проектите на училищата, свои проекти развиват Медицинския университет в Плевен и неправителствени организации.

В това издание се опитахме да погледнем отвъд цифрите – какви проблеми се решават с европейските средства, какви резултати се постигат, какво е въздействието върху хората, които се включват в тях, сподели Николета Минчева, експерт „Комуникация и информация“ в центъра. В нея са подбрани приключени към края на миналата година проекти. 11 от тях идват от бизнеса, три са социалните общински проекти. Включена е реализацията на една земеделска идея по програмата за развитие на селските райони и два проекта с финансиране от други европейски програми, които вече са отличени в своите категории като успешни. Публикувано е и интересно есе на плевенски ученик върху историята, настоящето и бъдещето на Европа и Европейския съюз. Очакваме да отговорим на интереса на различен кръг читатели, допълни Николета Минчева. Желаещите да се сдобият със сборника, може да го получат в офиса в Плевен, да се свържат с Областния информационен център чрез имейл, който могат да намерят в интернет или пък чрез страницата му във Фейсбук.

Свилен Димитров