Новини

Всички постоянни комисии в Общинския съвет обсъждат Бюджет 2019 на Община Плевен в януарските си

Всичките десет постоянни комисии в Общински съвет – Плевен ще обсъждат в януарските си заседания предложения проект за Бюджет на Община Плевен за 2019 година. Това информира председателят на местния парламент Мартин Митев. Проектът за бюджета е включен в дневния ред на комисиите, предстои насрочване на дати за заседанията, допълни той.

Новият финансов план на Община Плевен, внесен в деловодството на Общинския съвет, е в обем 78 страници. Общият размер на бюджета за 2019 г. е 102 912 525 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за Община Плевен тази година са предвидени средства в размер на 60 787 411 лв. Проектът за местни приходи /без предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ/, е в размер на  35 651 093 лв., в т. ч. от имуществени и други данъци – 17 470 000  лв. Предвидените постъпления от данък върху недвижимите имоти са 8 500 000 лв., от данъка върху превозните средства – 4 400 000 лв., от данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 4 200 000 лв., от туристически данък – 40 000 лв.

В разходната част на Бюджет 2019 заложените разходи за делегирани от държавата дейности са 62 072 898 лв., за местни дейности – 37 267 407 лв., за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 3 672 220 лв. Предложената инвестиционна програма в бюджета за 2019 година е в размер 8 377 048 лв.

Проектът за Бюджет 2019 на Община Плевен, както и всички останали преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците в комисиите този месец, са публикувани на интернет страницата на местния парламент, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“.

След обсъждането в постоянните комисии Бюджет 2019 на Община Плевен влиза за разглеждане в предстоящото заседание на Общински съвет – Плевен в края на м. януари.