Новини

Обсъждат нова базисна наемна цена за общинските жилища в Плевен

Предложение за приемане на нова базисна цена за 1 кв.м. жилищна площ за ползване на общинско жилище ще обсъждат в януарските си заседания три от постоянните комисии в Общински съвет – Плевен. Предложението, внесено от кмета на Община Плевен Георг Спартански, ще бъде обсъдено в комисиите по „Бюджет и финансова политика“, по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“.

С решение от 21.04.2005 г. на Общинския съвет е приета Наредба №18, с която се определя реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Съгласно текстове в нея /чл.4, ал.З и чл.34, Раздел V – „Определяне на наемните цени за ползването на общински жилища“/ базисната наемна цена се определя, изменя или допълва с решение на Общинския съвет. Към момента е в сила решение на местния парламент от 26.06.2014 г., с което определената базисна наемна цена за 1 кв.м. жилищна площ за ползването на общинско жилище е 0,62 лв./кв.м. Със същото решение е отменено предходно /от 08.11.2001г./, съгласно което базисната наемна цена за 1 кв.м. е била 0,52лв./кв.м.

В предложението се посочва, че в продължение на 18 години базисната наемна цена за 1 кв.м. за общинско жилище в Плевен е била коригирана веднъж, като покачването е било с 0,10 лв./кв.м. В същото време за този период е налице многократно увеличение на минималната работна заплата, както и на наемните цени на жилищни имоти на свободния пазар в общината. От 2001 г. до края на 2018 г., по данни на Националния статистически институт, инфлацията е в размер на 88,00%.

От общинска администрация са направили справка и с базисната цена на общинските жилища в други общини в страната, близки като големина и брой население с Община Плевен. Установено е, че в Плевен са едни от най – ниските цени за отдаването по наем на кв.м. жилищна площ. В Община Велико Търново до м.февруари на 2018 г. базисна цена е била 1,20 лв./кв.м, а след решение на Общинския съвет в града през март същата година е достигнала до 1,50 лв./кв.м. В Община Добрич цената е съответно 1,058 лв./кв.м, Община Русе – 0,86 лв./кв.м., в Община Хасково има обособени зони като цената варира от 0,60 лв./кв.м. до 0,90 лв./кв.м. или средно 0,75 лв./кв.м., в Община Стара Загора базисната цена е в размер на 0,70 лв./кв.м. и пр.

Не на последно място жилищният фонд на Община Плевен е стар и амортизиран и нуждите от текущи и аварийни ремонти все повече нарастват , поради което е необходимо да се увеличи наемната цена, за да може да отделят необходимите средства за поддържането на общинските имоти и съответно да се удовлетворяват качествено жилищните нужди на гражданите на Община Плевен, се посочва в предложението до местния парламент.