Новини

Отложената точка за дофинансиране на маломерни паралелки в три общински училища на вниманието на съветниците през март

Предложението за дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в три училища на територията на община Плевен, отложено от дневния ред заседанието на Общинския съвет през февруари, ще стои на вниманието на общинските съветници в Плевен този месец. Постъпилите в общинска администрация искания са от директорите на  СУ „Анастасия Димитрова“ –  Плевен, СУ „П. Яворов“ –  Плевен и  ОУ „Отец Паисий“ –  Опанец. Става дума за разрешения по смисъла на чл.69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за продължаване съществуването на маломерни самостоятелни или слети паралелки през учебната 2018/2019 година.

Предложението, внесено този месец до местния законодателен орган, е с корекция в размера на финансовите средства за всяко едно от трите учебни заведения. Предложените суми за дофинансиране са съответно следните: за СУ „Анастасия Димитрова“ – 321.80 лв., за СУ „П. Яворов“ – 321.80 лв. и за ОУ „Отец Паисий“ с. Опанец – 643.60 лв.