Новини

Детски градини в Плевен ще затварят поетапно за ремонти

Детските заведения и двете училища, включени в проекта „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” на Община Плевен, ще затварят за извършване на ремонтни дейности поетапно. Децата ще бъдат пренасочвани в други детски заведения за това време, за да не спира обучението им и за да могат родителите да ходят на работа. Това обяви на днешното оперативно заседание на ръководството на Общината кметът Георг Спартански.

„За да няма излишни вълнения и недоразумения, ще обясняваме и напомняме постоянно, че ще има каскадно затваряне на детски заведения. Ремонтните дейности по проекта, който е на стойност над 10 млн. лв. по ОП „Региони в растеж”, ще започнат в по-късната пролет и през лятото. Това се прави във връзка с многократните питания на стотици граждани кога плевенските детски заведения ще придобият по-добър и европейски вид и ще си повиши комфорта за децата на Плевен. Някои от обществените поръчки са проведени, така че част от градините могат да започват ремонтите още напролет, но няма да са едновременно, за да може Община Плевен да осигури временно места за малчуганите от градините в ремонт. Призовавам да не се създава излишно напрежение”, каза още г-н Спартански.

Договорът за изпълнение на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” беше подписан в края на м.септември 2017 г. Той е за БФП на стойност 10 223 215,88 лева и срок за изпълнение на проектните дейности 30 месеца. Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  Плевен – социалната и публичната зона. По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”. Изпълнението на проекта ще допринесе за: предоставяне на модерни образователни услуги; осигуряване на образователни услуги в условия, съответстващи на критериите за устойчиво развитие; осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите на образователните обекти; осигуряване на подходящи и безопасни условия за обучение, игра, спорт и отдих, както в сградите, така и в прилежащите им дворни пространства; осигуряване на достъпна архитектурна среда; подкрепа на социалната интеграция; намаляване дела на отпадналите от училище.